مطالب

مراحل نصب کولرگازی اسپلیت دیواری

مراحل نصب کولرگازی اسپلیت دیواری

در فیلم زیر مراحل نصب کولرگازی اسپلیت دیواری کاملا نمایش داده شده است . شما با دیدن این ویدئو میتوانید متوجه چگونگی نصب یونیت داخلی و یونیت بیرونی این دستگاه شوید .

بازگشت به لیست